Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrenciler ve Mekatronik Mühendisliği Adayları

Mekatronik mühendisliği günümüzde teknolojinin ulaştığı yeni nesil tüm sistemleri kapsayan; makina, elektronik, bilgisayar, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayanan çok disiplinli birleştirici ve çok ihtiyaç duyulan bir mühendislik alanı olarak ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0, Yapay Zeka Uygulamaları, İnsansız Hava/Kara/Deniz/Uzay Araçları, Akıllı Robotlar gibi tüm teknolojilerin üretilmesine imkan sağlayan; odağında matematik, fizik, programlama, otomasyon, kontrol, statik, dinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, sistem analizi dallarını sentezleyen bir ana bilim dalıdır. Mezunlarına; kapsadığı tüm alanları içeren çok geniş bir iş imkanı alanı sağlamaktadır ve günümüz ve geleceğin aranan mesleklerindendir.

Mekatronik sistemlerin tasarımı, işletimi, bakımı, onarımı, yenilenmesi, dönüştürülmesi gibi makina, elektronik, yazılım ve kontrol sistemleri teknolojilerine dayalı işleri yapacak olan mekatronik mühendislerine özellikle imalat teknolojileri, otomotiv endüstrisi, havacılık ve uzay teknolojisi, savunma sanayi, malzeme işleme, görüntüleme, tıp ve sağlık bilimleri sektörlerinde özellikle son yıllarda gelişmekte olan yerli ve milli üretimler ve ürünler için ihtiyaç duyulan mühendisleri yetiştirmekte bu alanlarda çalışan bir çok kurum ile işbirliği içerisindedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği, bu alanda öncü olan Teknopark İstanbul, Saha İstanbul – Savunma, Havacılık Kümelenmesi‎ SAHA, Yerli ve Milli Savunma Sanayii Şirketleri TUSAŞ, TEI, Aselsan gibi firmalar ile işbirliği içerisindedir. Mezunlarımız bu şirketlerde ve kurumlarda iş ve staj  bulabilmekte ve aranan eleman konumunda olmaktadırlar.

Bölümüz özellikle Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Nano ve Akıllı Malzeme Teknolojileri, Uzay ve Havacılık Sanayii, Otomasyon ve Enerji alanında uzmanlaşmış ve bölüm derslerini bu çerçevede çoğaltmıştır. Öğrencilerimiz ilk iki sene çok iyi bir fizik, matematik ve temel mühendislik derslerini almakta ve sonrasında bölüm dersleri ile uzmanlaşmaktadırlar.

Bölüm Akademik ve Sektör Danışma kurullarımız güncel ders programları ve içerikler ile sektörün ihtiyaçlarına yönelik doğru eğitimli mühendisleri yetiştirmektedir. Bölüm öğretim üyelerimiz sektör tecrübesi ve beraberinde nitelikli akademik çalışmaları olan akademisyenlerden oluşmaktadır. Öğretim üyelerimiz yeni ArGe yaklaşımlarını yakından takip eden, İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte , İSTKA,  Tubitak TEYDEB, SANTEZ, AB Projeleri olan, bu alanda firmalar, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler yürütmektedirler. Bu projeler başarılı ve çalışmak isteyen öğrencilerimiz görev alabilmekte ve mezun olmadan büyük tecrübe sahibi olmaktadırlar. 

Dr. Alper Özpınar

Bölüm Başkanı