Dr. Öğretim Üyesi Gökmen DEMİRKAYA

Eğitim Bilgileri

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, 1996 – 2000
Yüksek Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 – 2003
Doktora:University of South Florida ABD, Makine Mühendisliği, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 – 2011
Uzmanlık Alanı:Energy
Thermal Fluids
Renewable Energy
Measurement Systems

Yayınlar

Uluslararası Dergilerdeki Yayınlar :
DEMİRKAYA, G., VASQUEZ PADİLLA, R., FONTALVO, A., BULA, A., GOSWAMİ, D. Y., (2018), Experimental and Theoretical Analysis of the Goswami Cycle Operating at Low Temperature Heat Sources, JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME, 140(7), 0-0
DEMİRKAYA, G., VASQUEZ PADİLLA, R., FONTALVO, A., LAKE, M., YAN LİM, Y., (2017), Thermal and Exergetic Analysis of the Goswami Cycle Integrated with Mid-Grade Heat Sources , Entropy, 8(19), 416-0
VASQUEZ PADİLLA, R., FONTALVO, A., DEMİRKAYA, G., MARTİNEZ, A., GONZALEZ QUİROGA, A., (2014), Exergy analysis of parabolic trough solar receiver, APPLIED THERMAL ENGINEERING, 67(1-2), 579-586
DEMİRKAYA, G., PADİLLA VASQUEZ, R., GOSWAMİ, Y., (2013), A review of combined power and cooling cycles, Wiley Interdisciplinary Reviews-RNA, 2(5), 534-547

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans
AHMED MOHAMED, H. (Devam ediyor). Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğimizin ilgili maddesi gereği danışman atama işlemi yapılmıştır., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
HUNDUBEY, A. (Devam ediyor). Tuc İmprovement Potential In Kenya’s Electirical Power System, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor