Müfredat

Mekatronik Mühenisliği Bölümü’nde öğrenciler ilk iki sene temel mühendislik derslerini alırlar. Bu dersler Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Sayısal Analiz gibi derslerden oluşmaktadır. Bu derslerin yanı sıra Malzeme, Termodinamik, Statik, Dinamik, Vibrasyon gibi Makine Mühendisliği’nin temel dersleri ile iki dönem Programlama ile Bilgisayar Mühendisliğinin temel derslerini almış olurlar.

Son iki sene ise Mekatronik Mühendisliği’nin alan dersleri ve projeler üzerinde yoğunlaşırlar. Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenmes, Mekatronik Sistem Tasarımı, Kontrol ve Otomasyon gibi fark yaratan dersler ile birlikte Seçmeli dersler arasında bulunan dersler ile kendi kariyerlerine şekil verebilirler.

Mavi ile gösterilenler seçmeli derslerdir.