Prof. Dr. Temel KOTİL

TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü

Eğitim Bilgileri

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, 1979 – 1983
Yüksek Lisans:University of Michigan – Ann Arbor ABD, Makine Mühendisliği, Makine Mühendisliği , 1986 – 1987
Yüksek Lisans:University of Michigan – Ann Arbor ABD, Uçak Mühendisliği, Uçak Mühendisliği , 1983 – 1986
Doktora:University of Michigan – Ann Arbor ABD, Makine Mühendisliği, Makine Mühendisliği , 1987 – 1991
Uzmanlık Alanı:Uçak Bakımı
Uçak Dizaynı
Şekil Hafızalı Malzemeler
Akıllı Yapılar ve Hava-Uzay Teknolojisine Uygulamaları
MEMS, Karma Malzemeler ve Proses Kontrol
Sonlu Elemanlar Metodu
Yapısal Dinamik, Yorulma ve Kırılma Mekaniği
CAD/CAM, Dizayn Metotları
Deneysel Mekanik ve Malzeme Modellemesi
Mekanikte Varyasyonlar Metodu
Optimal Yapısal Dizayn
Bilgisayar Destekli Tasarım Motodu
Kompozit Malzemeler ve Proces Kontrolü
Malzeme Karaterizasyonu
Mühendislik yazılım geliştirme ve uygulamalı imalat

Yayınlar

Basılmış Kitap ya da Bölümler :
[Bölüm Yazarlığı] Mühendisler İçin Sayısal Çözümleme, 2018, ANKARA: Seçkin Yayıncılık San. Tic. A. Ş.
[Kitap Yazarlığı] Cisimlerin Mukavemeti (Mechanics of Materials), 2003, İSTANBUL: Beta
[Kitap Yazarlığı] Flying Ahead of the Airplane , 2003, İSTANBUL: Beta

Diğer Bilimsel Etkinlikler

Konferans (Konuşmacı), T.Kotil, J. W. Holmes and M. Comninou, “Interfacial Effects in SiC Reinforeced Ceramic Composites”, 3th Joint ASCE/ASME Mechanical Conference, San Diego, CA, 09.06.1989
Konferans (Konuşmacı), T.Kotil, J. W. Holmes and M. Comninou, “Interfacial Effects in SiC Reinforeced Ceramic Composites”, 3th Joint ASCE/ASME Mechanical Conference, San Diego, CA, 09.06.1989
Sempozyum (Konuşmacı), J.W. Holmes, T.Kotil and W. T. Foulds, “High Temperature Fatigue of SiC fiber-Reinforced Si3N4 Ceramic Composites”, in Symposium on High Temperature Composites, American Society for Composites, Dayton OH, 15.06.1989
Kongre (Konuşmacı), T.Kotil, “Interfacial Failure of Ceramic Composite Materials”, I. National Computational Mechanics Congress, 11.06.1992
Sempozyum (Konuşmacı), Güllüoğlu, T.Kotil ve R.Samur “Thermal Shock Resistance Properties of Plasma Sprayed Zirconia Thermal Barrier Coating” 3. Yanma Sempozyumu, 09.06.1993
Sempozyum (Konuşmacı), T.Kotil, “Thermal Fatigue of the ceramic Compsites in Combustion Chamber Application” 3. Yanma Sempozyumu, 21.06.1993
Kongre (Konuşmacı), T.Kotil, “Effect of Step Elastic Foundation on Free Vibration of Rotating Beam”, VIII. National Mechanics Congress, 06.09.1993
Sempozyum (Konuşmacı), A. Yavuz and T.Kotil, “Free Vibration of Bonded Rotating Beams” , I. National Aerospace Symposium Air Force Academy, 06.06.1994
Konferans (Konuşmacı), A.Yavuz and T.Kotil, “Natural Vibration Characteristics of Rotating Adhesively Bonded Cantilever Plates”, 35 Annual Technical Meeting, Society of Engineering Science, Washington, USA, 11.04.1996
Sempozyum (Konuşmacı), M. Mert, Ö. Yilmaz, E.Yağız, İ. Bucak, M. Aygün, C. Bellisoy, T.Kotil “İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemleri ve Örnek Uygulamalar” I. Ulusal Ulaşım Sempozyumu, 06.05.1996
Sempozyum (Konuşmacı), T. Kotil, G. Yücesan, Z. Mecitoglu, E. Sevinçer, “Dynamic Analysis of a LRT Vehicle with Finite Element Methods”, II. National Transportation Symposium, 01.09.1998
Sempozyum (Konuşmacı), T.Kotil “İstanbul Trafiginin Gerçek Zamanlı İzlenmesi ve Kontrolü” II. International Transportation Symposium , 03.09.1998
Sempozyum (Konuşmacı), T.Kotil, G. Yücesan, Z. Mecitoglu, E. Sevinçer “Static Analysis of a LRT Vehicle with Finite Element Methods”, II. National Transportation Symposium, 04.09.1998
Kongre (Konuşmacı), A. Yavuz ve T.Kotil, “Free Vibration Analysis of Bonded Rotating Plate with Combine Shape Functions”, III. National Computational Mechanics Congress, 16.10.1998
Sempozyum (Konuşmacı), Ç.Fırat, T.Kotil “ABB 0513 Aracına Ait Boji Aksının Yorulma Analizi”, II. International Advanced Technology Symposium, 08.03.1999
Sempozyum (Konuşmacı), S. Nas, T.Kotil, G. Yücesan, K. Yillikci ve Z. Mecitoglu, “Structural Design of RTE 2000 Vehicle”, II. International Advanced Technology Symposium, 10.03.1999
Sempozyum (Konuşmacı), T.Kotil, G. Yücesan, Z. Mecitoglu, “Structural Analysis of the RTE 2000 Tramcar Vehicle with Finite Element Methods”, IV. ANSYS Users Group Symposium, , 21.10.1999
Sempozyum (Konuşmacı), T.Kotil, G. Yücesan, Z. Mecitoglu, “Structural Analysis of a Tramcar Bogies with Finite Element Methods”, IV. ANSYS Users Group Symposium, 23.10.1999
Sempozyum (Konuşmacı), T.Kotil, B. Soyer, “Taranmış Resimlerin Vektör Formatına Dönüştürülmesi” Kayseri III. Havacılık Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 10.05.2000
Konferans (Konuşmacı), T.Kotil, H.Sehitoğlu ve Y. Chumlyakov “Ressistance Behavior of Transforming Materials” Technical Seminar, Mechanical and Industrial Engineering Department the University of Illinois at Urbana Champaign, IL ABD , 01.03.2001
Sempozyum (Konuşmacı), İ. Yalcın and T.Kotil “ bağlantı Noktalarının Tkviye Edilmiş Ortotropik Plakaların Zorlanmış Titreşimi Üzerine Etkisi” I. Havacılık Sempozyumu, Hava Harp Okulu, 09.06.2014
Kongre (Panelist), NATO Industry Forum 2018 NATO and Industry Ready for Novel Challenges , 12.11.2018

Ödüller

Burs (Diğer Resmi Kurumlar). Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bursu. ABD’de Yüksek Lisans ve Doktora Çalışması Destek Bursu , (1984)
Diğer (Başarı Ödülü). Ekonomist Dergisi. Yılın Profesyoneli , (2013)
Diğer (Başarı Ödülü). Air Transport News. Yılın Lideri , (2014)
Diğer (Başarı Ödülü). Pacific Area Travel Writers’ Association (PATWA). Aviation Professional of the Year (award), (2016)
Diğer (Başarı Ödülü). Harward Business Review Türkiye. En iyi performans gösteren CEO, (2016)